sanktuarium

Człowieku zanim przystąpisz do spowiedzi św., z wielką skruchą serca, przypomnij sobie dokładnie wszystkie grzechy, które popełniłeś po ostatniej spowiedzi. I niech twoja spowiedź będzie częsta i szczera. -św. Bonawentura z Bagnoregio

Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Litania loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodziny,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

O Najświętsza Dziewico

O Najświętsza Dziewico, którą Pan wybrał sobie przed wszystkim stworzeniem. Ty wspaniały Cedrze Libanu, Ty Wybrana Różo Jerycha, Tyś dała światu Zbawcę, który nas wyrwał z niewoli i piekielnego wroga oraz wskazał nam drogę do wiecznej szczęśliwości. Spójrz na mnie, tu, u stóp twego Tronu Łask, o Maryjo, któraś chciała, aby Twój błogosławiony Dom łączył mieszkanie Boga-Człowieka i odtąd był bezpieczny na łonie swego Kościoła. Przyjmij łaskawie moje prośby, które jako Twoje dziecko wznoszę i przyjdź mi z pomocą we wszystkich trudnościach życia. Przez twoje łaskawe wstawiennictwo zechciej wybłagać mi szczególne łaski, o które z wiarą i ufnością proszę … (tu wymienić intencje, w których proszę), a od Pana Jezusa, Syna Twego odpuszczenia grzechów moich oraz uproś mi wytrwałość aż do końca życia i błogą śmierć. Amen.

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię, któraś światu Boga porodziła. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana Loretańska Pani nasza, którą wraz z Aniołami uwielbiam i pozdrawiam.
Zdrowaś Maryjo …

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię w chwili narodzenia Twego Boskiego Dzieciątka. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana nasza Loretańska Pani, którą wraz z Archaniołem Gabrielem uwielbiam i wychwalam.

Zdrowaś Maryjo …

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię za urodzenie Zbawiciela świata. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana nasza Loretańska Pani, którą to uwielbiając tu z chórami anielskimi pozdrawiam.
Zdrowaś Maryjo …

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi W: I poczęła z Ducha Świętego

O, Boże, który w swoim miłosierdziu uświęciłeś kościółek w Loreto przez Tajemnicę twego Wcielenia i tak samo w cudowny sposób wyniosłeś na łono Twego Kościoła, pozwól nam, abyśmy opuściwszy mieszkanie grzeszników, stali się godnymi mieszkańcami Twego świętego Domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nasza Najmilsza Pani z Loreto, módl się za nami. Błogosławione niech będzie święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.

P: Módl się za nami święty Józefie. W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, pozwól nam, abyśmy przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej udzielona nam została pomoc, aby to, co nie możemy własnymi siłami osiągnąć, było nam przez Jego wstawiennictwo dane. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Loretańskiej

O Maryjo, zwracamy się do Ciebie, w Twoim świętym Domu w Loreto, będącym pamiątką – tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem w Twoim najczystszym łonie, za sprawą Ducha Świętego. Otaczamy czcią to cudowne zdarzenie, wspaniały znak Bożej miłości do nas: Twój przykład dodaje nam odwagi, byśmy powierzyli się Twemu ukochanemu Synowi budując nasze życie na słowie Ewangelii. Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Jezusa przebaczenie i wyzwolenie od zła; wyproś całej ludzkości, wciąż jeszcze owładniętej nienawiścią i egoizmem, zbawienie i pokój. Po śladach niezliczonych pielgrzymów, którzy od siedmiu wieków przybywają do tego Domu, przychodzimy złożyć w Twoje ręce nasze szczere i głębokie nawrócenie. Oby Twój Nazaretański Dom, mógł stać się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezachwianej nadziei, aby w domowych kościołach wzrastał święty Kościół i wszędzie rozprzestrzeniała się miłość Chrystusa. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
(Jan Paweł II)

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

W. Amen.

Modlitwa św. Franciszka

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi Mocami Nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, Umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen.

(Modlitwy inne)

Maryjo, Matko i Królowo nasza, Głogówecka Pani, weź pod swą opiekę nas samych, nasze rodziny, krewnych przyjaciół i tych, którzy nam dobrze czynią. Naucz nas wsłuchiwać się w słowa Twojego Syna i zawsze wypełniać Jego świętą i nieomylną wolę. Spraw, abyśmy potrafili tak jak Ty poprzez spełnienie codziennych obowiązków i cichą służbę budować Królestwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.

Dozwól mi Cię chwalić Panno Przenajświętsza
Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa kard. Angelo Comastri

O Dziewico Maryjo, Twój słodki wizerunek przechowuje pamiątki całych wieków, miłość i modlitwy wielu pokoleń. O Dziewico Loretańska, dzisiaj my przychodzimy do Ciebie, naznaczeni cierpieniem naszej epoki, wspaniałej, a zarazem dramatycznej. Przychodzimy tu, by odetchnąć pokojem, którym tylko Matka może obdarzyć swoje dzieci. Przychodzimy tu, aby odnaleźć nadzieję, którą jedynie Niepokalane Serce posiada i potrafi przekazać. Przychodzimy do Ciebie, Matko, abyś doprowadziła nas do Jezusa, Syna Twojego zawierzenia i Twojej wolności radosnej, czystej i pokornej. O Maryjo, pomóż nam powiedzieć nasze tak w dzisiejszym świecie i dzisiejszych sytuacjach: tak życiu, które jest cudownym darem Boga, tak Prawdzie, Przebaczeniu i Miłości, aby stało się Darem i Obliczem w Twoim Synu. Dziewico Loretańska, błogosław nam, Twoim dzieciom, i bądź z nami na drodze aż do progu wieczności.
Amen.

Po Mszy świętej

Maryjo, Dziewico i Matko pełna świętości, oto przyjąłem Twego umiłowanego Syna, którego poczęłaś w swym przeczystym łonie, którego zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś do siebie. Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego, którego obecność napełniała cię największym szczęściem i radością, abyś otworzyła Mu swoje ramiona i miłowała swoim sercem. Ofiaruję Go przez Ciebie Trójcy Najświętszej jako wyraz najwyższej czci Bożej, a także ku Twojej chwale oraz za potrzeby moje i całego świata. Proszę Cię, o dobra Matko, uproś mi odpuszczenie moich grzechów, obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył Chrystusowi, i łaskę wytrwania aż do końca, abym mógł razem z Tobą wielbić Go przez całą wieczność. Amen.