sanktuarium

Bożemu słudze nic nie może wydawać się godnym wzgardy oprócz grzechu. -św. Franciszek z Asyżu

Odpusty w naszej parafii

2 sierpnia Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli (Msze św. o 8:00, 9:30, 12:00, 17:00)
4 października Świętego Franciszka z Asyżu - Patrona Kościoła (8:00, 12:00, 17:30)
10 grudnia Matki Bożej Loretańskiej - Patronki Sanktuarium (8:00, 12:00, 17:30)