sanktuarium

Apostolstwo Dobrej Śmierci

o wspólnocie

Apostolstwo Dobrej Śmierci (ADS) jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępując do Stowarzyszenia, poprzez modlitwy i ofiary, pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich dobrą i szczęśliwą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starając się wystrzegać grzechu.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest Stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia.

Posiadamy sztandar.