projekty

Nieboskłon pogranicza - źródło wiedzy i inspiracji naukowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE

Tytuł projektu: „Nieboskłon pogranicza – źródło wiedzy i inspiracji naukowych”
Nr. rejestracyjny projektu PL. 3.22/3.3.07/12.03186

Opis projektu

Przy Klasztorze OO. Franciszkanów znajduje się wyremontowany budynek gospodarczy, przeznaczony na działalność kulturalną, edukacyjną i na usługi ruchu turystycznego. Obiekt w ramach rekonstrukcji został podzielony na trzy części:
Na parterze znajdują się dwie sale przeznaczone do wspólnych spotkań przedstawicieli miast partnerskich, do organizowania różnych działań edukacyjnych, kulturalnych a także towarzyskich.
Na piętrze jest stała ekspozycja historii miasta i klasztoru Franciszkanów.
Na drugim piętrze znajduje się obserwatorium astronomiczne wyposażone w obrotową kopułę i teleskop do oglądania z kopuły ciał niebieskich w nocy. Chcąc umożliwić korzystanie przez całą dobę z obserwatorium społeczności pogranicza polsko- czeskiego przy wykorzystaniu technologii cyfrowej oraz Internetu, obserwatorium astronomiczne dodatkowo wyposażone będzie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do pracy on-line – nie wychodząc z domu. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie specjalistyczne do kopuły obserwatorium, wykonana zostanie interaktywna strona internetowa przez, którą można będzie się łączyć z teleskopem i oglądać zaprogramowany spacer po niebie lub inne ciekawe zjawiska. Dodatkowo strona zawierać będzie nagrywane przez kamerę informacje co się wydarzyło i co w najbliższym czasie może się wydarzyć , a wszystko to będzie archiwizowane. Na stronę internetową zamieszczane będą także prace projektowe młodzieży szkolnej uczestniczącej w ramach zajęć edukacyjnych w obserwatorium.
Przewiduje się przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia dla wolontariatu do obsługi urządzeń obserwatorium jak i cyklu szkoleń dla młodzieży z zakresu astronomii. Na koniec realizacji projektu odbędzie się uroczyste przekazanie obserwatorium do użytku z wykładem seminaryjnym i koncertem muzycznym. Po zakończeniu realizacji projektu Klasztor OO. Franciszkanów zapewni stałą dzienną dostępność do obserwatorium w wyznaczonych godzinach.

Cel projektu

Otwarcie społeczności pogranicza polsko- czeskiego na szeroką współpracę z innymi środowiskami lokalnymi w Europie, poprzez cyfrowe udostępnienie oraz promocję atrakcji przyrodniczo- turystycznych i astronomicznych pogranicza dla globalnego odbiorcy.

Grupy docelowe projektu

 1. Turyści po odwiedzeniu obserwatorium, lokalnej atrakcji turystycznej, będą mogli związać się na dłuższy czas z jego ideą i korzystać z zasobów poprzez sieć Internet. Poprawi to oddziaływanie atrakcji turystycznej, wzmocni efekt promocyjny regionu oraz poszerzy krąg odbiorców.
 2. Młodzież szkolna, dla której będzie to cyfrowe laboratorium do badań przestrzeni kosmicznej oraz zgłębiania wiedzy z nauk matematyczno- przyrodniczych. Obserwatorium będzie realizowało cykle edukacyjne skierowane do grup uczniów pod merytoryczną opieka nauczycieli.
 3. Internauci zajmą się eksploracją nieba oraz stalą obserwacją zjawisk astronomicznych. Dla nich punkt obserwacyjny w Głogówku będzie nieograniczonym dostępem do cyfrowych zasobów, do archiwum obserwatorium oraz do szerokiego katalogu innych informacji charakteryzujących region, wpisze się na stałe w potencjał badawczy i informacyjny. To wartość dodana, dzięki której w lepszy i trwalszy sposób będzie promowane nasze pogranicze.

Termin realizacji projektu: czerwiec 2012 – październik 2012r.

Budżet projektu:

 • Całkowite wydatki projektu – 19 469,42 Euro
 • Dofinansowanie z EFRR – 16 549,00 Euro
 • Środki finansowe z budżetu państwa – 1 946,94 Euro
 • Środki własne – 973,48 Euro

 

Prelekcje dla młodzieży szkolnej

W dniu 4-5.10.2012r. przeprowadzono prelekcję dla młodzieży szkolnej w zakresie astronomii. W prelekcji udział wzięli uczniowie ze ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły średniej z Głogówka, e szkoły podstawowej z Moszczanki i ze średniej szkoły z Mesta Albrechtice.
Prelekcja „Spotkanie z Astronomią”, był cyklem multimedialnych wykładów popularnonaukowych połączonych z pokazami zdjęć niezwykłych zjawisk astronomicznych ciekawych obiektów astronomicznych widocznych na dziennym lub nocnym niebie. Ich celem było zarówno ukazanie obecnego stanu wiedzy w tej dziedzinie jak i przedstawienie jej związku z niemal wszystkimi naukami przyrodniczymi (fizyką, chemią, geografia, biologią, i ekologią). Ważny jest również aspekt wpływu astronomii na wynalazki techniczne oraz ich zastosowanie w dalszym rozwoju tej nauki. Również istotne znaczenie ma uwrażliwienie na piękno i harmonię w przyrodzie.

Na prelekcji omówiono następujące kwestie:

 • Zarys historyczny astronomii i jej znaczenie dla rozwoju cywilizacji.
 • Astronomia nowożytna – rola techniki (fotografii, optyki, mechaniki, elektroniki i informatyki) w badaniach Wszechświata.
 • Najważniejsze odkrycia dotyczące gwiazd, ich odległości i rozmieszczenia oraz pochodzenia.
 • Wyjaśnienie mechanizmu świecenia gwiazd – produkcji energii oraz produkcji różnych rodzajów materii (pierwiastków).
 • Przedstawienie procesu powstawania Układu Słonecznego. Podkreślenie jego specyfiki i porównanie z innymi układami planetarnymi.
 • Ukazanie różnic pomiędzy planetami grupy ziemskiej (skalnych) pod względem występowania warunków sprzyjających życiu lub je wykluczających.
 • Na zakończenie tej części prelekcji przedstawiona jest Ziemia jako niezwykła planeta oraz omówione jest najważniejsze odkrycie – zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy na niej od kilkudziesięciu lat oraz ich przyczyna – globalny efekt cieplarniany.

Po prelekcji można było obejrzeć Słońce przez specjalny, przystosowany do tego celu teleskop wyposażony w unikatowe filtry H alfa. W czasie pokazu można było zauważyć niezwykle efektowne protuberancje wybuchowe, które obecnie pojawiają się na Słońcu coraz częściej ze względu na zbliżające się kolejne maksimum jego aktywności w latach 2010-2012.

W prelekcji wzięło udział 87 osób w tym 15 osób z Mesta Albrechitice Republika Czeska. Prelekcje prowadził Pan Aleksander Trębacz nauczyciel fizyki i matematyki, popularyzator astronomii, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, były pracownik jego Zarządu Głównego oraz były sekretarz oddziału w Krakowie. Organizował i prowadził w latach 1979-1996 pierwsze w Polsce specjalistyczne Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w podkrakowskich Niepołomicach, mając jako główne zadanie szeroką popularyzację astronomii głównie wśród młodzieży. W tym okresie przeprowadził ponad dwa tysiące prelekcji popularnonaukowych i pokazów nieba, w których wzięło udział ćwierć miliona uczestników.