projekty

Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Przekraczamy granice”
oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tytuł projektu: Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe

Przedstawiony projekt omawia powstanie dwóch wież widokowych i jednego miejsca widokowego (obserwatorium astronomicznego) oraz nawiązuje do wspólnych polsko-czeskich działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju ruchu turystycznego w obszarze przygranicznym określonym jako teren Krnovska (okręg administracyjny miasta Krnova, tj. 25 miejscowości), Powiatu Prudnickiego (gminy Prudnik, Biała, Lubrza i Głogówek) i Powiatu Głubczyckiego (gminy Głubczyce, Kietrz, Branice i Baborów).

Celem przedsięwzięcia projektowego jest rozwój środowiska biznesowego i ruchu turystycznego z wykorzystaniem dotychczasowego potencjału ekonomicznego pogranicza, dzięki współpracy polskich i czeskich partnerów w ramach wspólnej oferty ruchu turystycznego.

Cele szczegółowe projektu polegają na:

 • zbudowaniu dwóch unikalnych wież widokowych i jednego miejsca widokowego – obserwatorium astronomicznego
 • rozszerzenie dotychczasowej oferty wież i miejsc widokowych pogranicza o kolejne 3 obiekty
 • promocja rozszerzonej oferty wież i miejsc widokowych w nawiązaniu do już realizowanych projektów
 • wzmocnienie polsko-czeskiego partnerstwa po obu stronach granicy

Działania projektu w Klasztorze OO Franciszkanów:

 1. Przebudowa i rozszerzenie dotychczasowego obiektu gospodarczego na obserwatorium astronomiczne ze historyczną ekspozycją miasta i klasztoru.
 2. Wydanie mapy turystycznej szlakiem wież i ciekawych miejsc na pograniczu polsko-czeskim.
 3. Uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego w Głogówku.

Łącznik gospodarczy klasztoru zostanie zrekonstruowany w ten sposób, aby została zmieniona funkcja tego obiektu na rzecz ruchu turystycznego oraz aby był poprawiony całkowity wygląd estetyczny klasztoru. Obiekt w ramach rekonstrukcji zostanie podzielony na trzy części:

 1. Dwie sale przeznaczone do wspólnych spotkań przedstawicieli miast partnerskich, do organizowania różnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i towarzyskich, miejsce informacji turystycznej, urządzenia socjalne oraz nowa klatka schodowa prowadząca na górne piętro i do kopuły obserwatorium.
 2. Stała ekspozycja historii miasta i klasztoru Franciszkanów.
 3. Obserwatorium astronomiczne wraz z profesjonalnym wyposażeniem.

Do tego działania nawiązuje uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego. Na zakończenie projektu zostanie wydana mapa turystyczna w ilości 12000 szt. w języku polskim i czeskim, pokazująca ciekawe i atrakcyjne dla turystów miejsca pogranicza polsko-czeskiego powiatów: prudnickiego, głubczyckiego i terenu Krnovska, począwszy od Mesta Albrechtice, a skończywszy w Krovie.

Projekt realizowany jest przez trzech partnerów:
Mesto Albrechtice – na realizację zadania przyznano – 297 459,38 Euro
Gmina Biała – na realizację zadania przyznano – 83 209,20 Euro
Klasztor OO Franciszkanów – na realizację zadania przyznano – 183 760,56 Euro,
Całkowita wartość przyznanych środków finansowych na projekt – 564 429,14 Euro
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału własnego Klasztoru przyznał 92500 zł.

Termin realizacji projektu: sierpień 2010r. – listopad 2011r.
Projekt przygotował i prowadzi – Józef Skiba
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu – Gwardian o. Krzysztof Hura.

Prace remontowe:

Zakończenie prac remontowych 30.09.2011 r.

Uroczyste otwarcie obserwatorium 29.10.2011r.
W uroczystym otwarciu obserwatorium wśród zaproszonych gości uczestniczyli:

 1. Janina Okrągły – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Ryszard Galla – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Iwona Solisz – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 4. Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
 5. Józef Skiba – Wicestarosta Prudnicki
 6. Andrzej Kałamarz – Burmistrz Głogówka
 7. Dr hab. Rafał Eysymontt
 8. Waldemar Filipowsky – Filplast
 9. Sybilla Strzała – Prezes Banku Spółdzielczego
 10. Arnost Korinek – Wspólny Sekretariat Techniczny Ołomuniec
 11. Justyna Sionka – Wspólny Sekretariat Techniczny Ołomuniec
 12. O. Bronisław Staworowski – ekonom krakowskiej prowincji franciszkanów
 13. Róża Zgorzelska – Przewodnicząca DFK Głogówek
 14. Ks. Ryszard Kinder – Proboszcz Parafii w Głogówku
 15. Ks. Józef Niedziela – Dziekan Dekanatu Głogówieckiego
 16. Ks. Józef Bensz – Proboszcz Parafii Wierzch
 17. O. Piotr Bielenin – Proboszcz Parafii w Legnicy

Zaproszonych gości przywitał Gwardian Klasztoru o. Krzysztof Hura, jednocześnie dziękując osobom, którzy włączyli się w sponsorowanie wkładu własnego projektu tj. Panu posłowi Ryszardowi Galla, Waldemarowi Filipowskiemu, Waldemarowi Kurspiot, Alfredowi Morawiec i innym. Po nim głos zabrał Pan Józef Skiba omawiając wątki przygotowania projektu i cele, które projekt zakłada po jego zakończeniu do zrealizowania. W końcowej części oficjalnego otwarcia Pan dr hab. Rafał Eysymontt przeprowadził wykład na temat istnienia Zakonu OO Franciszkanów w Głogówku jak i historii zrekonstruowanej przyłączki – lisiego ganku.
Po uroczystych wystąpieniach O. Bronisław Staworowski – ekonom krakowskiej prowincji franciszkanów, dokonał poświęcenia pomieszczeń obserwatorium, życząc aby ten obiekt służył wszystkim, którzy będą chcieli zgłębiać tajemnice wszechświata.
Po części oficjalnej i poczęstunku odbył się koncert w wykonaniu zespołu DIONIZOS z efektami świetlnymi.