projekty

Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku - produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego

Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01557

„Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku
– produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego”

współfinansowany ze środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
„Przekraczamy granice”

Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku

 

Miasto Krnov i miasto Głogówek posiadają wielki potencjał w dziedzinie rozwoju ruchu turystycznego. W obu miastach znajdują się klasztory braci franciszkanów (Minorytów), które łączy nie tylko wspólna reguła św. Franciszka lecz i wspólna historia śląska i administracji zakonu.

Partnerzy projektu mają wizję udostępnienia historycznego i kulturowego dziedzictwa Zakonu Franciszkańskiego szerokiej publiczności i rozszerzenia promocji dla ruchu turystycznego na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu ruchu turystycznego, dopełniającego kompleksową propozycję ruchu turystycznego w czesko-polskim pograniczu w dziedzinie kulturalnej i kościelnej turystyki – pakiet produktowy „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku”.

Oba klasztory mają różne propozycje dla ruchu turystycznego – na czeskiej stronie sanktuarium na górze Cvilin nad Krnovem (będące pod opieką klasztoru) po polskiej stronie niepowtarzalna kaplica Loretańska znajdująca się w kościele klasztornym. Klasztory te mają cenne wspólne dziedzictwo kulturowe. Cały kościół Narodzenia NMP w Krnovie jest ozdobiony wspaniałymi freskami rokokowymi znanego malarza Józefa Sterna i jego ucznia Franciszka Sebastiniego, który również malował freski w kościele Franciszkańskim w Głogówku. Stan zachowania zabytków w obu kościołach wymaga pilnych prac konserwatorskich.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 1. Wykorzystanie obiektów historyczno-kulturowego dziedzictwa po obu stronach czesko-polskiej granicy dla celów turystycznych i kulturalnych.
 2. Stworzenie dogodnych warunków dla realizacji i podtrzymania imprez kulturalnych i ruchu turystycznych w obiektach zabytkach dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy.
 3. Wzmocnienie czesko-polskiego partnerstwa po obu stronach granicy.

W ramach działań projektu wykonane zostanie następujące prace:

 1. Konserwacja kaplicy Św. Anny.
 2. Konserwacja prospektu organowego.
 3. Konserwacja kaplicy Św. Antoniego.
 4. Konserwacja kamiennej tablicy pamiątkowej rodziny Oppersdorfów.
 5. Konserwacja predelli przedstawiającą Rodzinę Św. (XVI w.).

W ramach nieinwestycyjnej części projektu zorganizowane będą następujące wspólne imprezy:

 1. Seminarium o Klasztorze w Głogówku (historia powstania, fundatorzy, bogactwo klasztoru).
 2. Seminarium na temat prac konserwatorskich w kościele Św. Franciszka.
 3. Seminarium – Św. Franciszek założyciel zakonu.
 4. Koncerty w tym organowe w wykonaniu polskich i czeskich artystów.
 5. Spotkanie młodzieży – Św. Franciszek entuzjasta ekologii.
 6. Wspólne wydanie broszury promującej produkt turystyczny „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Klasztorów Franciszkańskich na Śląsku”, a także album zawierający odrestaurowane bogactwo kościołów Franciszkańskich

Projekt realizowany jest przez dwóch partnerów:
Konventminoritů v Krnově – na realizację zadania przyznano – 248 140,00 Euro
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konventualnych (Franciszkanów) w Głogówku – na realizację zadania przyznano – 232 869,00 Euro
Całkowita wartość przyznanych środków finansowych na projekt – 481 009,00 Euro

Termin realizacji projektu: wrzesień 2010r – wrzesień 2012r.
Projekt przygotował i prowadzi – Józef Skiba
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu – Gwardian o. Krzysztof Hura.

 

Realizowane zadania:

W dniu 18.10.2010r zorganizowano w ramach seminarium sesję loretańską m.in. o klasztorze w Głogówku. Wykładowcami byli: o. Adam Mączka wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. dr Marian Obruśnik wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stanisław Senft Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego w Opolu.

W dniu 9.11.2010r. odbył się koncert organowy. Wystąpił Zespół Classica Silesiana w składzie: Anna
Górecka /sopran/ i Grzegorz Górecki /kontratenor/, Absolwenci Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu /Marii Czechowskiej-Królikowskiej i Piotra Łykowskiego/. Towarzyszył im Michał Szkurienko /pianista, organista/. W czasie koncertu artyści zaprezentowali muzykę renesansu, baroku i klasycyzmu.

W dniu 13.01.2011r. po rozstrzygnięciu przetargu przystąpiono do prac konserwatorskich wnętrza kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Głogówku.

W dniu 29.03.2011r. odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu artystów Arkadiusza Bialic – organy i Jadwigi Lis. Artyści wykonywali muzykę z okresu renesansu, baroku i klasycyzmu.

W dniu 27.05.2011r. zorganizowano seminarium pt.”Prace konserwatorskie w kościele klasztornym pw. św. Franciszka z Asyżu” w Głogówku. Wykład przeprowadził dr EdgardPill posiadający uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich. Wykładowca przedstawił techniki konserwacji i renowacji zabytków w kościele.

W dniu 18-19.06.2011r. odbyło się spotkanie młodzieży pn. „Św. Franciszek entuzjastą ekologii”. Spotkaniu przewodził ks. Mariusz Sobek przedstawiając dzieje Św. Franciszka jako człowieka zwracającego szczególną uwagę na przyrodę. Młodzież oprócz zajęć edukacyjnych związanych z tematem uczestniczyła w wielu grach i zabawach integrujących.

W dniu 5.07.2011r. odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu artystów Marka Walczaka – organy, Anny Leśniewskiej – sopran, Tomasza Stencel – obój. Artyści wykonali dawną muzykę z okresu renesansu i baroku.

W tym też czasie dokonano odbioru po przeprowadzonych pracach konserwatorskich trzech ołtarzy i dwóch rzeźb w kaplicy Św. Anny.

W dniu 12.10.2011r. zorganizowano Seminarium pn. „Duchowość Franciszkańska dzisiaj”. Do udziału zaproszeni zostali mieszkańcy dekanatu głogóweckiego, zrzeszonych w różach różańcowych działających przy swoich parafiach. Tematem tego seminarium była obok chrystocentryzmu, ekologii także poruszana duchowość maryjna, którą ilustrowała znakomicie świątynia z Domkiem Loretańskim i koronowaną figurą MB Loretańskiej, jako centrum kultu maryjnego w Głogówku. Konferencję wygłosił ks. Mariusz Sobek – diecezjalny duszpasterz róż różańcowych w diecezji opolskiej. Na spotkanie przybyło ponad 200 osób. Po Eucharystii, nabożeństwie i konferencji uczestnicy przeszli do Sali klasztornej, gdzie był przygotowany poczęstunek i odbyła się druga część spotkania z dyskusją.

W dniu 24.05.2012r. o godz. 19.00 w kościele Franciszkańskim w Głogówku odbył się wykład Dr. Edgara Pill „Podsumowujący prace konserwatorskie w kościele klasztornym p.w. św. Franciszka z Asyżu w Głogówku.” Wykład realizowany jest w ramach programu: „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe franciszkańskich klasztorów na Śląsku – produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”.
Prelegent przybliżył niuanse działań podejmowanych przy konserwacji zabytków w kościele Franciszkańskim w ramach w/w programu. Prace te obejmowały: restaurację prospektu organowego, w kaplicy św. Anny: trzy ołtarze – św. Anny, św. Tekli i św. Jana Nepomucena, figurę Anioła Stróża i Jezusa upadającego pod krzyżem, pomalowano ściany kaplicy, kaplicę św. Antoniego z: czterema obrazami, portalem i kratą wejściową, ołtarzem św. Antoniego, ze sztukaterią w kopule i ścianami samej kaplicy. Odnowiono także tablicę nagrobną dwóch żon Jerzego III Oppersdorffa i predellę.

Film przedstawiający wykład Dr Edgara Pill

Prace konserwatorskie wykonane w klasztorze Franciszkanów w Głogówku w ramach projektu:

W dniu 02.06.2012r. w kościele Franciszkanów w Głogówku odbył się koncert zespołu MAES-TRIO, który prowadził konferansjer Pan Jacek Woleński. Zespół wykonał: 1. Wyjazd Saby, 2. Ombra, 3. T. Albioni – Adagio, 4. Stradella – Pieta Signorie, 5. Caro mio Ben, 6. L. van Beethoven – Adagio z „Sonaty patetycznej, 7. J. Haydyn – Stworzenie świata, 8. M. Ravel – Pawana dla zmarłej infantki, 9. En trier – G. Faure, 10. Agnus Dei – Bizet, 11. Charpentier – Te Deum.
Koncert cieszył się dużą publicznością. Wśród melomanów byli: Poseł na RP Janina Okrągły, Wicestarosta Prudnicki Józef Skiba, Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz i inni.

W dniu 27.09.2012r. w obserwatorium astronomicznym przy klasztorze Franciszkanów w Głogówku w ramach realizacji projektu odbyła się prezentacja wydanego albumu „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe franciszkańskich klasztorów na Śląsku”. W czasie prezentacji Gwardian Klasztoru O. Krzysztof Hura i koordynator projektu Józef Skiba dokonali podsumowania realizacji wspólnego z Franciszkanami z Krnova projektu, a referat przedstawiający wspólne dziedzictwo Franciszkanów na Śląsku wygłosił O. Piotr Bielenin.