Modlitwy do Św. Franciszka

LITANIA DO ŚW. OJCA FRANCISZKA (wersja I)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
święty Franciszku, miłujący pokorę,
Święty Franciszku, wzorze pokuty,
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Franciszku, krysztale czystości,
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący,
Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów,
Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla,
Święty Franciszku, pogromco szatana,
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. OJCA FRANCISZKA (wersja II)

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami,
Święty Józefie, Patronie życia ukrytego,
Święty Franciszku, Ojcze Seraficki,
Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego,
Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony,
Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa,
Pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela,
Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany,
Do głębi przejęty duchem Chrystusa,
Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością,
Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego,
Podejmujący dalekie, podróże dla ratowania zabłąkanych,
Głoszący światu pokój i dobro,
Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem,
Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii,
We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
W każdym ucisku opływający w duchową radość,
W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela,
Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa,
Wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą,
Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń,
Niezliczonych synów i córek chwalebny
Możny przed Bogiem orędowniku,

Abyśmy łaskę powołania do życia ewangelicznego należycie cenili, uproś nam u Boga.
Abyśmy śluby zakonne i obowiązki swego stanu sumiennie wypełniali,
Abyśmy w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego nie ustawali,
Abyśmy bliźnich słowem, przykładem i modlitwą do Boga pociągali,
Abyśmy w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże do końca wytrwali,

K: Błogosławieni ubodzy w duchu.
W: Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Módlmy się.
Boże, który sprawiłeś, że Seraficki Ojciec Franciszek żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa, spraw, abyśmy idąc tą samą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

INNE MODLITWY

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony
ciebie ojczyzna chwałą swą zowie
ciebie za Ojca czcza trzy zakony
za cnót zwierciadło mają synowie.
Tyś droga prawa, wzór obyczajów,
prowadź z niewoli ciała swe dzieci
do upragnionych niebiańskich krajów,
gdzie światłość Boża na wieki świeci.

K: Módl się za nami, święty nasz Ojcze Franciszku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, który oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, znaki swej męki na ciele świętego Franciszka okazałeś, + wspomóż nas, abyśmy niosąc krzyż wytrwale naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. FRANCISZKA

Ty, który tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa Twojej epoce, pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszej epoce; naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas! Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam współczesnych nie zdaje sobie z tego sprawy [...]. Święty Franciszku z Asyżu! Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoim sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem. (Z modlitwy Jana Pawia II przy grobie św. Franciszka, 05.11.1978).

Powrót do strony głównej

Strona główna | O nas | Historia | Grupy | Liturgia | Przewodnik | Multimedia | Projekty | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej - Kościół i Klasztor Franciszkanów (OFMConv) w Głogówku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej

wersja archiwalna strony