Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, w skrócie MI, od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae powstało 16 października 1917 roku w Rzymie "dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej". Założył je polski franciszkanin, który zginął w obozie KL Auschwitz św. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941).

 

 

Rycerstwo Niepokalanej spotyka się w każdą II niedzielę miesiąca na Eucharystii o godz. 17.00, która sprawowana jest w intencji Rycerstwa. Po Mszy św. odbywa się spotkanie MI w salce klasztornej.

Cel MI

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunki

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki

  1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie."
  2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

 

Sposób realizacji celów MI

Osobiste oddanie się Matce Bożej jest szczególną formą bycia Apostołem Jezusa Chrystusa. Dzięki Jej pomocy zaangażowanie na rzecz budowania Królestwa Bożego i głoszenia Ewangelii wśród wszystkich ludzi staje się bardziej owocne. Każdy z Rycerzy cieszy się Jej szczególną opieką i wstawiennictwem. Będąc narzędziem w ręku Niepokalanej, przed każdym Rycerzy otwiera się wielkie zadanie pracy w dziele ewangelizacji. Jak to zadanie realizować?

Założyciel Rycerstwa Niepokalanej św. Maksymilian Maria Kolbe zorganizował strukturę Rycerstwa według trzech stopni: MI - 1, MI - 2, MI - 3.

MI 1 – działa na zasadach ruchu (struktura luźna, mniej sformalizowana), każdy z jego członków stara się realizować ideały i cele Rycerstwa Niepokalanej w sposób indywidualny, stosownie do swoich możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań.

MI 2 – to zorganizowane koła prowadzące formacje swoich członków oraz aktywnie angażujące się w życie Kościoła lokalnego. Podejmując działalność charytatywną i społeczną promują kulturę chrześcijańską. Koła MI posiadają własny zarząd, mają również prawo opracowywać własne programy działania.

MI 3 – stanowią osoby, które pragną całkowicie poświęcić się apostolstwu maryjnemu zgodnemu z ideałem nakreślonym przez św. Maksymiliana. Czynią to min. przez posługę w Niepokalanowach, domach maryjnych i rekolekcyjnych oraz poprzez przynależność do instytutów i zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego o duchowości kolbiańskiej. Uformowani w ten sposób rycerze realizują cel zdobycia każdego człowieka dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Wszystkie inne zadania Rycerstwa Niepokalanej wynikają z bycia Chrześcijaninem. Każdy z członków MI będąc posłuszny Duchowi Świętemu i Maryi Niepokalanej może wykorzystywać wszystkie dobre środki na jakie zezwala ich stan i warunki w jakich się znajdują (zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo pogłębionego życia wiary) dla promowania zawierzenia siebie i całego świata Matce Bożej.

Narodowym Centrum MI w Polsce jest klasztor Franciszkanów, założony przez św. Maksymiliana - Niepokalanów k. Sochaczewa.

 

Rycerstwo Niepokalanej przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku

Wspólnota działająca przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku włącza się w służbę charytatywną na terenie miasta oraz gminy.
W drugą niedzielę miesiąca wspólnota spotyka się o godz. 17.00 na Eucharystii, po której odbywa się spotkanie formacyjne w sali klasztornej.

 

Zobacz także:

 

Powrót do strony głównej

Strona główna | O nas | Historia | Grupy | Liturgia | Przewodnik | Multimedia | Projekty | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej - Kościół i Klasztor Franciszkanów (OFMConv) w Głogówku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej

wersja archiwalna strony