Kalendarium Jubileuszu 750-lecia przybycia Franciszkanów do Głogówka

Sobota, 3 maja 2014 r. Godz. 19:29

16 kwietnia 1209 roku na Lateranie w Rzymie, Papież Innocenty III udzielił ustnego zatwierdzenia Reguły, jaką osobiście przedstawił mu święty Franciszek z Asyżu. Akt oficjalnego zatwierdzenia Reguły dał początek nowemu Zakonowi, który przyjął nazwę Zakonu Braci Mniejszych, później od imienia Założyciela zwanych Franciszkanami.

Św. Franciszek z Asyżu przypominał swoim braciom, że Bóg posyła ich na cały świat, aby słowem i czynem dawali świadectwo o Nim i dzięki temu „przywiedli wszystkich do poznania, że oprócz Niego nie ma Wszechmocnego”. Franciszkanie, wierni temu poleceniu, starali się głosić Ewangelię w różnych miejscach i środowiskach, naśladując swojego Założyciela, który swoją pokorą i umiłowaniem Boga zachwycił sobie współczesnych i następne pokolenia.

Do Polski franciszkanie przybyli z Pragi, w 1236 roku do Wrocławia, a w następnym do Krakowa. Dwa lata później w 1238, a najpóźniej w 1239 powstała czesko-polska prowincja zakonna franciszkanów.

Trzynasty wiek, to czas intensywnego gospodarczego i kulturowego rozwoju Śląska. Franciszkanie trafili na pomyślny moment. Ogółem w Polsce w XIII w. powstało 35 fundacji, z czego na samym Śląsku 20. Konwent w Głogówku przyjęty na kapitule w 1264 r., ufundowany został przez księcia Władysława Polczyka.

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad przeszłością. Obchodzony w tym roku jubileusz 750.lecia przyjścia franciszkanów do Głogówku jest czasem podsumowania i dokonania głębszej refleksji nad ogromnym dziedzictwem, jakie niesie siedem i pół wieku obecności zakonników w śląskim, bogatym kulturowo i historycznie Głogówku.

Począwszy od maja będziemy w różny sposób podkreślać ten fakt. Niniejsze kalendarium służy lepszej orientacji w obchodach tego wydarzenia.

 

Kalendarium Jubileuszu 750-lecia - zobacz

Do udziału w tych obchodach serdecznie zapraszają Franciszkanie.

Ten tekst czytano 4100 razy | Powrót do aktualności

Strona główna | O nas | Historia | Grupy | Liturgia | Przewodnik | Multimedia | Projekty | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej - Kościół i Klasztor Franciszkanów (OFMConv) w Głogówku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej

wersja archiwalna strony